Dịch vụ Live Stream

GÓI CƠ BẢN

3,500,000 đ

– 1 camera 1 góc máy
– Livestream trên 1 Fanpage
– Chương trình 3-4 Tiếng
– 1 hệ thống trộn hình
– 1 đường truyền 4G 
– Giao File Full HD
– Chưa bao gồm VAT

Tư vấn

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

6,500,000 đ

– 2 camera 2 góc máy
– Livestream trên 1 Fanpage
– Chương trình 3-4 Tiếng
– 1 hệ thống trộn hình
– 1 đường truyền 4G
– Giao File Full HD
– Chưa bao gồm VAT

Tư vấn

GÓI CAO CẤP 1

8,500,000 đ

– 3 camera 3 góc máy
– Livestream trên 2 Fanpage
– Chương trình 3-4 Tiếng
– 1 hệ thống trộn hình
– 1 đường truyền 4G
– Giao File Full HD
– Chưa bao gồm VAT

Tư vấn

GÓI CAO CẤP 2

11,000,000 đ

– 4 camera 4 góc máy
– Livestream trên 2 Fanpage
– Chương trình 3-4 Tiếng
– 1 hệ thống trộn hình
– 1 đường truyền 4G
– Giao File Full HD
– Chưa bao gồm VAT

Tư vấn

GÓI CAO CẤP 3

14,000,000 đ

– 5 camera 5 góc máy
– Livestream trên 2 Fanpage
– Chương trình 3-4 Tiếng
– 1 hệ thống trộn hình
– 1 đường truyền 4G
– Giao File Full HD
– Chưa bao gồm VAT

Tư vấn

GÓI CAO CẤP 4

18,000,000 đ

– 6 camera 6 góc máy
– Livestream trên 2 Fanpage
– Chương trình 3-4 Tiếng
– 1 hệ thống trộn hình
– 1 đường truyền 4G
– Giao File Full HD
– Chưa bao gồm VAT

Tư vấn

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

GÓI A2 - DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

  • Họ và tên chưa hợp lệ
  • Số điện thoại chưa hợp lệ

Bản Quyền © 2017 thuộc về Truyền thông Sài Gòn HD

Logo Thiết kế website
0 %
Đang gửi đi...